Bitwa o wiedze
Przedstawiamy innowacyjny sposób podejścia do nauki.

Przez zabawę i rywalizację zgłębisz wiedzę, co przyczyni się do lepszych ocen.

Odpowiadaj dobrze na pytania, zbieraj monety i bierż udział w konkursach z nagrodami.

Obecnie dostępna jest bitwa dla klasy 5 podstawowej z Historii.

Pomóż rozwijać aplikację przesyłając pytania i odpowiedzi.
Kliknij tutaj

Już teraz rozpocznij naukę.
https://bitwa.o.wiedze.pl/kl5/historia
atom © 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone.